POZEMEK

v Orlickém Záhoří

Kunštát

VIDEOPROHLÍDKA

1142 m2
PLOCHA
ELEKTŘINA NA HRANICI POZEMKU
VODA NA POZEMKU
TURISTIKA SJEZDOKY CYKLOSTEZKY
ORLICKÉ HORY

POZEMEK V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ - KUNŠTÁT

Pokud milujete lyžování, nebo turistiku, a nebo prostě milujete klid a přírodu, kupte si zasíťovaný pozemek o celkové ploše 1142 m2 určený k výstavbě rodinného domu. Jedná se o lokalitu v Orlickém Záhoří osadě Kunštát. Pozemek se nachází v příhraničí v J části Orlického Záhoří. Terén pozemku je rovinatý. V blízkosti pozemku se ve vzdálenosti cca 200 m JZ směrem nachází jezdecký areál. Asi 500 m V protéká Divoká Orlice, která tvoří přirozenou státní hranici. 800 m na J se rozprostírají lesy a 280 m na S je autobusová zastávka. Směrem na V od pozemku jsou louky a pastviny, které pak přecházejí v les. Pozemek je ze S vymezen zpevněnou obecní komunikací, ze Z stávající stavbou pro rodinnou rekreaci a zahradou a z J a V strany pozemky, které jsou určeny k výstavbě. Okolní pozemky jsou bez jakýchkoliv stomů, jedině na tomto pozemku si můžete posedět ve stínu vzrostlého jasanu.

Pozemek je napojen na elektřinu a veřejný vodovod. Elektřina je v pilíři, který stojí na obecním pozemku a je pro dvě sousední parcely. Hlavní hydrant je cca 50 m od pozemku a voda je přivedena na pozemek potrubím (černou hadicí), která je smotaná ve výkopu na pozemku. Po připojení stavby bude osazeno vodoměrem. 

Ve fotogalerii najdete inspirační studii novostavby domu. Projektová dokumentace není součástí prodeje.

Přímo v Orlickém Záhoří jsou tři sjezdovky – Bedřichovka, Jadrná a Černá voda.

Větší lyžařské areály jsou od Záhoří vzdáleny několik kilometrů, nejbližší na české straně jsou skiareály v Deštném v Orlických horách a v Říčkách. Na polské straně pak známý a oblíbený Zieleniec.

Letos je počítáno s dostavbou nového ski areálu v Orlickém Záhoří. Hotová je trasa sjezdovky, která má rozlohu asi šest hektarů a délku zhruba 1650 metrů. Čtyřsedačková lanovka s ochrannými bublinami pro lyžaře o délce 1450 metrů vyveze lyžaře pod vrchol Koruna, který je s výškou 1101 metrů druhým nejvyšším v Orlických horách. Dolní stanice je v plánu v Jadrné, kde je hlavní nástupní místo na běžkařský okruh. Je tam bezplatné parkoviště, které je potřeba ještě finálně upravit. Mělo by tam vzniknout i zázemí pro návštěvníky areálu. Ústřední objekt se zázemím u dolní stanice lanovky vybuduje soukromý investor.

Od nového střediska si v obci slibují zatraktivnění odlehlé oblasti Orlických hor u česko-polské hranice.

Podle informací milých sousedů ale tato oblast na česko-polské hranici dávno atraktivní je a hlavně to tam prostě žije. Naproti pozemku se nachází jezdecký areál a pár set metrů vzdálená nová hasičská zbrojnice s Orlickohorským centrem, kde se při každé příležitosti pořádají společenské akce, taneční zábavy, masopust, nebo například kulinářská družební setkání Čechů a Poláků s ukázkou typických národních pokrmů. Hned přes silnici nasadíte běžky a rozjedete se po upravené běžecké stopě. V létě okolní lesy nabízejí spousty hřibů a lesních plodů. Po večerech z okolních hvozdů slyšíte jeleny, jejichž velká stáda se pasou v blízkém okolí. Není výjimkou, že při sbírání hub se najednou ocitnete tváří v tvář velkému králi tamních lesů. A to doslova. Pak si prý koukáte s jelenem do očí a čekáte, kdo první se vzpamatuje z úžasu a úleku a odběhne jako první. Chcete se také podívat do očí králi orlickohorských lesů? Postavte si chalupu v Orlickém Záhoří.

Orlické Záhoří je v zimě známé svým osvětleným běžkařským okruhem, který vznikl před čtyřmi lety a patří k nejdelším v Královéhradeckém kraji. Je napojený na desítky kilometrů upravených orlickohorských běžeckých tras a také na běžecké trasy v sousedním Polsku.

Cena pozemku: 2.799.000 Kč 

V případě více zájemců si majitel vyhrazuje právo zvolit nejvýhodnější nabídku.

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE - MAPY.CZ

KATASTRÁLNÍ MAPY

ÚZEMNÍ PLÁN

BV – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ

Podmínky prostorového uspořádaní (BV)

Regulativy:

novostavby budou respektovat charakter zdejší obytné zástavby – tradiční orlickohorské architektury - bez doplňkových staveb (integrované hospodářské části) a bez oplocení, kdy části pozemků tvořících zahrady tvořily volný přechod do okolního krajinného zázemí, jsou nepřípustné doplňkové stavby neúměrně zahušťující zástavbu, resp. narušující popsaný charakter zástavby (nepřípustné jsou rovněž srubové domy)

novostavby a přestavby budou respektovat charakteristickou výškovou hladinu zástavby, kterou nesmějí výrazně překročit jak v kladném, tak záporném smyslu, přičemž v centrální části obce (viz Schéma urbanistické koncepce a Hlavní výkres) může být zástavba vyšší v souladu s hladinou zástavby v tomto prostoru 

Koeficient zastavění pozemku:

Koeficient nezpevněných ploch:

Parkování: není stanoven v ÚP, platí výpočet parkování dle ČSN 73 6110

Ostatní: novostavby či přestavby stávajících staveb musí respektovat urbanistickou strukturu a tradiční charakter orlickohorské architektury, včetně charakteristického řešení pozemků na objekty navazujících, svažitost terénu

nepřípustné jsou stavby pro bydlení charakteru bytové domy, řadové domy a dvojdomy

nepřípustné jsou stavby pro individuální rekreaci charakteru rekreační chata, objekty pro individuální rekreaci budou mít charakter obytného domu charakteru tradiční venkovské zástavby

při nové výstavbě či přestavbě stávajících staveb bude minimalizován rozsah terénních úprav a výměra zpevněných ploc

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech

Přípustné využití:

-  pozemky, stavby a zařízení pro bydlení typu rodinného domu charakteru tradiční orlickohorské architektury
-  pozemky, stavby a zařízení pro rodinnou pobytovou rekreaci a komerční pobytovou rekreaci menšího rozsahu (typu penzionu apod.)
-  pozemky, stavby a zařízení zemědělských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodářskými zahradami a se stavbami pro zemědělství, a to v objemech dostačujících převážně pro samozásobení popř. provozování agroturistického zařízení
-  pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury - místního významu
-  pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu
-  pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby
-  pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně a dalších druhů sídelní zeleně
-  vodní plochy a toky
-  pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
-  pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.)

Podmíněně přípustné využití:

- pozemky, stavby malozemědělské výroby za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší významně dopravní zátěž v lokalitě

Nepřípustné využití:

-  pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžký a lehký průmysl, zemědělská velkovýroba, skladovací areály)
-  pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže a řadové garáže (s výjimkou stávajících řadových garáží jako dosavadního využití)
-  samostatné garáže s výjimkou dosavadních
-  další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, či nejsou slučitelné s bydlením

SITUACE VODOVOD

INSPIRAČNÍ STUDIE NOVOSTAVBY DOMU

Kunštát, Orlické Záhoří

Orlické Záhoří se nachází v údolí Divoké Orlice na česko-polské hranici, mezi hřebeny hor Orlických a hor Bystřických v nadmořské výšce 680 – 745 m n. m.

Název obce Orlické Záhoří je používán od roku 1951 a vznikl sloučením dříve samostatných obcí: Trčkov, Bedřichovka, Zelenka, Jadrná, Černá Voda a Kunštát.

Vznik obce Kunštát se klade do let 1590 - 1600 a je spojen s působením dřevařů a sklářů. První písemná zmínka o obci Kunštát je z roku 1623 a je spojena s popisem majetku Karla z Vlkanova.

V obci je silniční hraniční přechod do Polska pro pěší, cyklisty, osobní vozidla a autobusy. Polské příhraničí nabízí mnoho možností k výletům. Poloha obce umožňuje dobré podmínky pro turistiku, jízdu na kole, v zimním období můžete využívat vleky a běžecké trasy. Sezónně zde funguje systém tzv. cyklobusů a skibusů, které Vám umožní  se bez problémů dostat na hřeben Orlických hor. Orlické Záhoří je jako stvořené pro rodinnou rekreaci, kde v klidném prostředí můžete strávit svou dovolenou a zároveň procestovat řadu krásných míst Orlických hor. V okolí obce se nachází několik sjezdovek, upravované běžecké tratě, možnost ubytování a stravování. Pro milovníky koní je zde možnost agroturistiky. V příštím roce je počítáno s dostavbou nového ski areálu.

FINANCOVÁNÍ

Chcete si být jistí, že na pozemek v Orlickém Záhoří získáte výhodné financování?

Náš kolega Petr Mandlík Vám možnosti financování srozumitelně vysvětlí a zajistí Vám tu nejlepší a nejvýhodnější variantu pro Vás. A hlavně Vás celým procesem provede doslova "za ručičku", nikdy se Vám nestane, že by Vás předal do vytypované banky a Vy si pak museli vše "oběhat" a zařídit sami. Naopak, vše co je v jeho silách zařídí za Vás, všude Vás bude doprovázet a bude Vám vždy k dispozici. Od první schůzky až po podpisy smluv, katastr a čerpání peněz. PROSTĚ S PETREM NA TO NEBUDETE NIKDY SAMI.

Švandová & dcera reality

Zita Švandová
608 780 844
zita@reality-svandova.cz

Aneta Ježková
739 290 799
aneta@reality-svandova.cz